Hiç Bir Yorum yok

İslâm birliği bütün zamanların farzıdır – Mustafa Çelik

İslâm Birliği, imandan kaynaklanan sevginin hayatın bütün kademe ve karelerine yansıtılmasıdır. Müslüman ferdin, Müslüman ailenin, Müslüman toplumun ve Müslüman devletin iman kardeşliğiyle, iman sevgisiyle mukayyet hale getirilmesidir. Rasûlüllah (sav) buyuruyor:

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (tam) iman etmiş olmazsınız… (Sahih-i Müslim, iman 93, Sünen-i Tirmizi, et’ime 45; Kıyame 56; Sünen-i İbn Mace, Mukaddime 9, edeb 11; el- Müsned/ Ahmed b. Hanbel, l. 165, 167:11.391, 442, 447, 495, 512 )

Cennete girmenin şartı imandır. İmanlı kalmanın yolu da; Allah için birbirini sevmektir. İman, nasıl cennete girebilmenin yegâne yolu ise; mü’minleri sevmek de tam ve kamil bir imana sahip olabilmenin biricik şartıdır. Allah için Allah yolunda kardeş olmayanlar ve kardeşliğin gereğini yerine getirmeyenler, iman üzere hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değildir. Bu hadis-i şeriften İslâm Birliği’nin bütün zamanların ve mekânların farzı olduğunu öğreniyoruz. İslâm Birliği; fuzuli değil, farzdır.

İslâm Birliği’ni kurmanın, Müslümanlar üzerine farz olduğu kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile sabittir. İslâm Birliği’nden maksadımız; İslâm’a kayıdsız şartsız teslim olanların imanın belirlediği sınırlardan başka sınır tanımadan renkleri, dilleri, mezhepleri, meşrebleri, ırkları, kabileleri kendilerinkinden farklı da olsa alnı secdeye gelen her Müslüman’la bir ve beraberolmalarıdır.İslâm birliği, Müslüman olarak birbirimizi sevmeyi unutmamamızdır. Birbirimizi sevmeyi unutmamız, birbirimizle savaşmaktan daha büyük bir felakettir. Biz evleviyâtını kaybetmiş değerler yetimi bir toplumuz. Evimiz yanarken biz yıldızlara bakıyoruz. Evimizin yangınını söndürmeye gelenlerle evimizin önünde kavga ediyoruz. Farkındayız veya farkında değiliz biz münkir ve müşrik bir asrın beraberinde getirdiği tereddütlerin faturasını ödüyoruz. Öyle bir asra düştük ki; Kardeşlik kendini Kârdaşlıkta buldu. Menfaat birliği din birliği oldu. Gönüllerde umud çiçekleri soldu.

İslâm birliği; umuda sevdalanmışların hürriyet gazelidir. Ümmetin imanın sınırından başka sınır tanımayan yardım elidir. İslâm birliği, mü’min gönülerin sevdasıdır. İslâm birliği sevdası, her mü’min insanın fıtrat-ı asliyesidir. Şunu bilelim ve inanalım ki; Şer’i özrü ve mazereti olmayan durumlardan birisi de, “İslâm Birliği”ne giden yolu tıkamaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor: “Müslüman, Müslüman’a zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz”(Ebu Davud, Edeb 46, (4893); Tirmizi, Hudud 3, (1426); Buhari, Mezalim 3, İkrah 7; Müslim, Birr 58) Mü’min mü’mine nefestir. İmanlı insan herkestir. İpinizi ipsizlerin eline verirseniz sizi kurtaracak kimse olmaz.

İslâm Birliği, Müslümanların birbirlerine karşı müstağnilikten vazgeçmeleridir. Yani Müslüman’ın Müslüman’a ihtiyaç hissetmesidir. Müslüman’ın hareketi ibadet, bakışı rahmet, beraberliği kuvvet, tavır ve kararı berekettir.

İslâm Birliği; Müslümanlar olarak birini bulmak değil, birbirimizi bulmaktır. “Yaşamı boyunca herkes ‘birini’ bulur, ama ‘birbirini’ bulmak çok az insana nasip olur.”

Birbirlerini bulan Müslümanların “Dünya İslâm Birliği” ni oluşturmaları şarttır. “Dünya İslâm Birliği”; dünyadaki Müslümanların tek millet olan küfrün karşısındaki güçlerinin birliğidir. Allah yolunda Allah için söz ve iş birliği yapmayanlar, İslâm Birliği’ni oluşturamazlar.

Allah yolunda bir olmak, beraber olmak, imkânları paylaşmak, “Dünya İslâm Birliği”ne giden yoldur. Bu yolda olmak ve bu yolda yürümek istiyorsan mazlum ve mahrum kardeşlerinin yerine kendini koy ve onlara nasıl faydalı olabiliyorsan öylece faydalı ol. Bil ve inan ki üsve-i hasenemiz/örnek ve önderimiz Hz. Muhammed (sav) bizden bunu istiyor:

“İçinizden kimin kardeşine yardımcı olmaya gücü yetiyorsa, hemen onu faydalandırsın!” (Sahih-i Müslim. Selam 61, 62, 638 Aliyyü’l Karî, Mişkatu’l-Mesabih, 1,59)

Müslüman olarak ruhumuzu doyuran iş, imanımızdan kaynaklanan sevgiyi din kardeşlerimizle paylaşmaya çalışmamızdır. Ruhları itminana eren Müslümanlar da, bu işin şuuruna eren Müslümanlardır.

Yorum Giriniz