ittihat-logoBu web sitesi İslam Birliği Platformu tarafından hazırlanmıştır. İslam Birliği konulu bütün görüşlere  ve paylaşımlara açık olacaktır.

 

İSLAM BİRLİĞİ PLATFORMU’NUN HEDEF VE GAYELERİ :

1.. İslam Dünyasının Maddi ve Manevi Gücünü çok büyük miktarda artıracak olan İttihad-ı İslam yani İslam Birliği kuruluşuna fikri ve entellektüel açıdan katkılarda bulunmak..

2.. İslam Ülkeleri arasında Ortak Teknolojik ve Ekonomik Projeler önermek ve metodlar sunmak..

3.. İslam Barış Gücünün kurulması için medyada ve hükümetler İndinde neşriyat ve tanıtım yaparak, İslam Ülkelerinde kan akmasını durdurmaya ve barışın teminine katkıda bulunmak..

4.. İslam İşbirliği Teşkilatının bugünki az etkin halinden kurtulması ve Dünyada En Etkili kuruluşlardan biri haline gelmesi için uyarıcı neşriyat yapmak..

5.. Müslüman ülkeler, hükümetler, STK’lar, cemaatler, tarikatler arasında işbirliği ve ittifak projelerini teşvik edici, organize edici neşriyatlar ve faaliyetler düzenlemek. Nihai hedefte, İslam Aleminde bir İslam Birliği’ni ifade edecek “Yüksek İslam Konseyi”nin tahakkukuna hizmet etmek..

İSLAM BİRLİĞİ PLATFORMU’NUN NEŞRİYATTA TEMEL İLKELERİ:

1.. Kelime-i Tevhidi söyleyen herkes Mü’mindir. “Mü’minler gerçekten kardeştir” ayet-i kerimesi hükmünce bütün Müslümanlar tek bir ümmet/millettir. Hepimizin Önderi Hz. Muhammed’dir (S.A.V.).

2.. Irkı, rengi, dili, mezhebi, tariki ne olursa olsun, Ümmetin bir kısmının derdi, sıkıntısı hepimizin derdidir.

3.. Sünni-Şii vs. hiçbir mezheb ayrımı yapmadan, hiçbir cemaat, tarikat farkı gözetmeksizin, her Alim, Aydın, Yazar, Siyasetçi ve Devlet Adamına söz hakkı verilecektir. Hususan, her İslam Ülkesinden tanınmış Mü’min Alim ve Mütefekkirlerin yazıları neşredilerek Ümmetin İslam Birliği ve Dayanışması sahasında şuurlanmasına vesile olunacaktır inşallah.

4.. Hiçbir Siyasi Partinin ve yetkilisinin aleyhinde tenkid veya kötü söz yazılmayacaktır. Her siyasi görüşten, İslam Birliğine inanan kişilerin “İslam Birliği” ile alakadar yazıları neşredilecektir. İslam Birliği, İslam Kardeşliği, Ekonomik ve Teknolojik İşbirliği Projeleri dışındaki politik ve ekonomik yazılar neşredilmez.

İslam Birliği Platformu

Ramazan 2013