652_320_7da95f5f-ittihad-i-islam-ustadimiz-said-nursinin-gayesiydi

İttihad-ı İslam Üstadımız Said Nursi’nin Gayesiydi – Hüsnü BAYRAM ağabey

Aziz Kardeşlerimiz bu gelen leyle-i miracın hakkımızda ve alem-i islam hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, islam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların izalesi ve rahmete dönmesini Bar-ı Gah-ı Kibriyadan ümid ediyoruz. Bu vesile ile ittihad-ı islam-ki Necib Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin bir gayesidir -zahiren vücuda geliyor olması, bu babta müjdeci kararlara...

Devamını Oku

IMG-20160905-WA0000

Bediüzzaman Said Nursi ve İttihad-ı İslâm mefkuresi

Bediüzzaman Said Nursi, İstibdat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini idrak etmiş bir âlimdir. Bizzat kendisi, Sünûhat isimli eserinde bir rüya aleminde, İslâm büyüklerinin toplandığı bir mecliste kendisine “Ey felaket-helaket asrının adamı!” diye hitap edildiğini söyler.2 Gerçekten deBediüzzaman’ın yaşadığı dönem, özel­likle İslâm alemi için “felaket-helaket” dönemidir. İslâm’ın Avrupa’nın bir ucunda parlayan yıldızı Endülüs...

Devamını Oku

652_320_4b2aaa34-islam-birligi-nasil-olmali

İslam Birliği nasıl olmalı? – Risale Ajans

İslam Birliği Nasıl Olmalı Birliği parçalayan asıl etken menfi milliyetçilik duygularıdır. Yani farklı yaradılışın sebeplerinin yanlış anlaşılması ve Kur’an’ın bu konudaki irşadından uzaklaşılmasıdır. Bu olumsuz gidişe dur diyenlerin başında ittihad-ı İslamı yeniden canlandırmayı esas maksat yapan fikir ve dava adamları gelmektedir. Hepsinin ortak özelliği, hilafetin, saltanata dönüşen sembolik haliyle dahi...

Devamını Oku

fb_img_1473492281751

Bediüzzaman’ın yüzyıl evvelki öngörüsü – İbrahim BEKTAŞ

Vefatının 56. Sene-i devriyesini rahmet ve minnetle 23 Mart’ta idrak ettiğimiz Bediüzzaman Said Nursi, yaklaşık bir asır önce (1909) İslam Âlemi’nin içine girmiş olduğu bugünküne benzer buhranlı durumdan çıkış yollarını Şam Emevi Camiinde vermiş olduğu hutbe ile göstermişti. Bu hutbe, “Hutbe-i Şamiye” adı ile Risale-i Nur külliyatı içerisinde yer almaktadır....

Devamını Oku

images-3

Hutbe-i Şamiye: Manevi bir Doktorun, Çağımız Hastalıklarına Reçetesi – Nurunalanur.com

Hutbe-i Şamiye: Manevi bir Doktorun, Çağımız Hastalıklarına Reçetesi Bu tebliğde, Said Nursî’nin Hutbe-i Şamiye’de zikrettiği ana temaları sunmaya ve hutbenin içeriğindeki dinî düşünceleri tahlil etmeye çabalayacağım. Konumuz olan hutbe, ilk olarak 1911 yılında Şam’da bulunan Cami-i Emevî’de irat edilmiştir. On bine yakın insanın camiyi ağzına kadar doldurduğu söylenmektedir. Bugün için,...

Devamını Oku

IMG-20160809-WA0003

İkinci Bir Yavuz Sultan Selim ve İslam Birliği İhtiyacı – ittihad.com.tr

“Yavuz Sultan Selim Hazretleri iktidara gelince en evvel İslam âlemindeki kargaşaya son verdi. Evvela Kürtlerle görüşerek uzlaşı sağladı, onların desteğini arkasına aldı. Sonra İran’da hakim güçleri, sonra Suriye’de ve Ortadoğu’da kargaşa çıkaran müfsidleri hizaya getirdi. Sonra Hicaz’ı Osmanlı’ya dahil etti.Sonra İslam dünyasının en önemli devletlerinden Mısır ile Osmanlı Devletinin ittihadını sağladı...

Devamını Oku

206942

Bediüzzaman: Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır – Risale Haber

Bediüzzaman: Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır Tarîk-i Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) şüphe ve hileden münezzeh olduğundan, şüphe ve hileyi îmâ eden gizlemekten de müstağnidir (Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Divan-ı Harb-i Örfî adlı eserinden bölümler) Sadâ-yı Hakikat 27 Mart 1909 Tarîk-i Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) şüphe ve hileden münezzeh olduğundan,...

Devamını Oku

IMG-20160708-WA0049

CİHAD AYETLERİ

CİHAD AYETLERİ Kuran i Kerim’de pek çok kez Müminler Cihad ile emredilmişlerdir. Cihad, kadın erkek bütün Müminlerin üzerine farzdır. Hariçten gelen düşman hücumuna karşı maddi en gelişmiş silahlar ile cihad edilir. Dâhildeki cihad, asayişi emniyeti muhafaza ederek, müsbet bir şekilde manevî tahribata karşı manevî, ihlas sırrı ile hareket etmektir. Hariçteki...

Devamını Oku

images-2

RİSALE-İ NUR VE İHVAN-I MÜSLİMİN KARDEŞLİĞİ – ittihad.com.tr

Müslüman ülkelerdeki müslüman kardeşler teşkilatı olan İhvan-ı Müslim cemiyetleri, Bediüzzaman Hazretlerinin çok takdirlerine ve dualarına mazhar olmuşlardır. Memleketlerin şartları icabı metodlarda cüzi farklar da olsa esas gaye ve hedefte Nur Talebeleri ile aynı gaye için çalıştıkları aşikardır. Altmış-yetmiş senedir bu gaye ve hedeften her iki hakiki hizmet hareketi de sapmamışlardır....

Devamını Oku

IMG-20160625-WA0000

İSLAM ÜLKELERİ VE TÜRKİYE VE BEDİÜZZAMAN – ittihad.com.tr

Devletin geleceği ve bekası ile ayrıca ilgilenen Bediüzzaman Hazretleri, Demokratlar devrinde onları İslam Birliği manasında hizmetlere teşvik etmiş ve müslümanların ve dünya milletlerinin sulh ve huzur içinde yaşaması için İslam Birliğinin kurulmasını şart koşmuştur. 1954 te ilk başta Pakistan, Irak ve Türkiye Bağdat Paktı adıyla bir birlik kurmuşlardır. Yine o...

Devamını Oku