mekkem

الخطبة الشامية

بين يدي هذه الرسالة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومَن والاه، وبعد؛ فقد ألقى الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي، وهو في شرخ الشباب هذه الخطبة باللغة العربية في الجامع الأموي بدمشق، برجاءٍ من علماء الشام وإلحاحهم، وحضرها جمهور غفير من الناس يَربون على عشرة آلاف شخص، فاستمعوا إليها...

Devamını Oku

Said_Nursi

İSLAM BİRLİĞİNİN TARİFİ

Benim murad ettiğim ve dahil olduğum İttihad-ı Muhammedînin (A.S.M.) tarifi budur ki: Şark ve garba ve cenubdan şimale mümted (Doğuda Endonezya’dan Batıda Fas’a kadar uzanan, Güneyde Nijerya’dan Kuzeyde Türkiye, Bosna ve Kazakistana kadar uzanan) bir silsile-i nûranî ile merbut (nurani manevi bir zincir ile birbiriyle bağlı) bir dairedir. Dâhil olanlar,...

Devamını Oku

image

Müslümanlar arasında ittifakın esas şartları

MÜSLÜMANLAR ARASINDA İTTİFAKIN ESAS ŞARTLARI Rüştü Tafral Mü’minler arasında ittifak ve vifak şarttır. Bu ittifakın esasları ve şartları İslamiyetin Temel Prensiplerine bağlı olmayı iktiza eder: ESASLARDA İTTİFAK ZARURİDİR Şöyle ki: «Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise, maksatta ve esasta ittifakla beraber, vesâilde ihtilâf eder. Hakikatin her köşesini izhar...

Devamını Oku

image

İSLÂM GERİLEMENİN DEĞİL, TERAKKÎNİN VESİLESİDİR

Risale-i Nur Külliyatından tahkik ettiğimiz bu derlemede İslamiyetin asla geri kalmamıza sebep olmadığı, bilakis tarih boyunca İslam Milletinin terakkisine vesile olduğunu göstereceğiz inşaallah. Doğru ve ilmî nokta-i nazar sahibi olmayan, yani hâdise ve neticeleri esas sebeblerine göre değerlendiremiyenlerin, günün Müslümanlarına bakıp onlardaki gayr-i İslâmi anlayış ve yaşayışlarını İslâmiyetten geldiğini tevehhüm...

Devamını Oku

image

İslam birliği hakkında Feyz Dergisi ile mülakat

İslam Birliği hakkında Rahmetli Rüştü Tafral Abinin Feyz Dergisine verdigi 27 Temmuz 2006 tarihli Mülakat’tan kısmen alınmış bir parça dır. : Sual : Neden Nur …talebelerinin bu kadar grupları varken, hatta bazıları milyonlarca Nurcu var dediği halde, neden sadece sizin gibi çok az birkaç Ağabey, İttihad-ı İslam’ı ve İslam Birliğinin...

Devamını Oku

image

Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam tarifi

Bediüzzaman Hz.nin Ittihad i Islam tarifinin Rüştü Tafral Ağabey tarafindan şerh ve izahı : Sual :  Daima İttihad-ı İslamdan bahsedersin. Sen bize tarif et. Cevap :  İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi ismindeki eserimde tarif etmişim. Şimdi ileride o kasr-ı muallanın ( yani yüce ve manevi değerlere sahip, yani imandan gelen fazilet...

Devamını Oku

istanbul_sultanahmet_camii_resim_2

Risale-i Nur Külliyatında İslam – İsevi ittifakı

Risale-i Nur Külliyatında İSLAM-İSEVİ İTTİFAKI Asrımızda meydana çıkmış ve gelişen hâ­disat ve şartlar karşısında Kur’an ve Sünnete istinaden gereken tercihleri tesbit edip neşretmiş olan ve İslâm ve Hristiyan milletlerinin dikkat­lerini çeken Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin eserlerinden mevzu ile alâkalı bazı kısımlar, aşağıda sıralan­mıştır. Yalnız bir hususun burada açıklanması hâssaten gerekiyor. Burada nakledilen...

Devamını Oku